ОПУБЛИКОВАНА ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ СЕПСИС (У ВЗРОСЛЫХ)
25 ноября 2023 — Конференция
Ереван

Конференция Российского Сепсис Форума в Ереване "Пациент с сепсисом. Приглашаем на консилиум"

25 ноября 2023 — Конференция

Конференция Российского Сепсис Форума в Ереване "Пациент с сепсисом. Приглашаем на консилиум"

г. Ереван, ул. Италии, дом 1 - Congress Hotel Yerevan, зал Пикассо, 1 этаж

Дорогие коллеги!

Приглашаем принять участие в конференции Российского Сепсис Форума "Пациент с сепсисом. Приглашаем на консилиум", которая состоится 25 ноября 2023 года в Ереване. 
Конференция организована совместными усилиями Российского Сепсис Форума и Ассоциации Анестезиологов-реаниматологов Армении.
Онлайн регистрация для анестезиологов-реаниматологов Армении доступна на сайте Ассоциации: http://armanest.am

Конференция аккредитована Министерством здравоохранения Армении, участникам Конференции будет присвоено 8 теоретических кредитов.

Мы приглашаем к участию врачей всех специальностей, в том числе анестезиологов-реаниматологов, клинических фармакологов, микробиологов, хирургов, терапевтов, организаторов здравоохранения, клинических эпидемиологов, а также администраторов здравоохранения.

Программа участия:

Ссылка на онлайн трансляцию для российских врачей будет размещена на сайте РСФ за неделю до мероприятия.

9:00 - 9:30
Մասնակիցների գրանցում
Регистрация участников

9:30 - 9:45
Բացման արարողություն և ողջույնի խոսքեր
Открытие конференции

Ա․ Ֆ․ Վարոսյան
А. Ф. Варосян
  
Վ․ Վ․ Կուլաբուխով
В. В. Кулабухов
  
Հ․ Ն․ Մանգոյան
А. Н. Мангоян

9:45 - 10:00
Ինտերակտիվ հարցում
Интерактивный опрос  
Վ․ Վ․ Կուլաբուխով
В. В. Кулабухов

10:00 - 11:00
Ժամանակակից պատկերացումները սեպսիսի վերաբերյալ
Современные представления о сепсисе
Վ․ Վ․ Կուլաբուխով
В. В. Кулабухов

11:00 - 11:45
Ճանաչողական խանգարումներ հակամանրէային թերապիայում՝ երբ ուղեղն ինձ ընկեր չէ
Когнитивные ошибки в антибактериальной терапии – когда мозг мне не друг
Հ․ Ն․ Մանգոյան
А. Н. Мангоян

11:45 - 12:30
Սեպսիսի լաբորատոր ախտորոշումը
Лабораторная диагностика сепсиса 
Դ․ Ա․ Պոպով
Д. А. Попов

12:30 - 13:15
Սեպսիսի հակամանրէային բուժումը
Антибактериальная терапия  при сепсисе
Ա․ Վ․ Դեխնիչ
А. В. Дехнич

13:15 - 14:00
Թվային տեխնոլոգիաները հակամանրէային թերապիայի և մանրէաբանական ախտորոշման կառավարման մեջ
Цифровые технологии в управлении антимикробной терапией и микробиологической диагностикой
Ա․ Յու․ Կուզմենկով
А. Ю. Кузьменков

14:00 - 14:15
Սուրճի ընդմիջում
Кофе-брейк

14:15 - 15:00
Սուր շնչական դիսթրես համախտանիշ՝ հին խնդրի նոր լուծումներ
ОРДС - новые решения старой проблемы
Ա․ Վ․ Վլասենկո
А. В. Власенко

15:00 - 15:45
Սեպսիսը իմունային խանգարումներ ունեցող պացիենտների մոտ․ մեխանիզմներից դեպի բուժական նպատակներ և հնարավորություններ
Сепсис у иммунокомпрометированных пациентов: от механизмов к терапевтическим целям и возможностям
Դ․ Յու․ Ռուզանով
Д. Ю. Рузанов
  
15:45 - 16:30
Մանկական ուռուցքաբանության կյանքին սպառնացող պայմանների նորարարական տեխնոլոգիաներ
Инновационные технологии при жизнеугрожающих состояниях в детской онкологии
Ն․ Վ․ Մատինյան
Н. В. Матинян

16:30 - 17:15
Սեպսիսով պացիենտների մոտ արյունաշտկման արտամարմնային մեթոդները
Экстракорпоральные методы гемокоррекции у пациентов с сепсисом
Մ․ Ա․ Պետրուշին
М. А. Петрушин

17:15 - 18:00
Սեպսիսով հիվանդների բուժման միջմասնագիտական փոխհարաբերությունները
Междисциплинарное взаимодействие при лечении пациентов с сепсисом
Ն․ Ա․ Զուբարեվա
Н. А. Зубарева

18:00 - 18:30
Քննարկումներ և փակում
Обсуждения и закрытие конференции
Ա․ Ֆ․ Վարոսյան
А. Ф. Варосян

Վ․ Վ․ Կուլաբուխով
В. В. Кулабухов

Հ․ Ն․ Մանգոյան
А. Н. Мангоян

Формат мероприятия
 – очный
Место проведения – г. Ереван, ул. Италии, дом 1 - Congress Hotel Yerevan, зал Пикассо, 1 этаж
Начало мероприятия в 09:00


25 ноября 2023 — Конференция

Конференция Российского Сепсис Форума в Ереване "Пациент с сепсисом. Приглашаем на консилиум"

г. Ереван, ул. Италии, дом 1 - Congress Hotel Yerevan, зал Пикассо, 1 этаж

Смотрите также

Все мероприятия
13 декабря 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Критические состояния у детей"
20 декабря 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "В преддверии Нового года! Поздравление Российского Сепсис Форума"
6 декабря 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Программа ВОЗ по улучшению гигиены рук. От внедрения к контролю"
29 ноября 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Сепсис-индуцированный острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)"
22 ноября 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Сепсис. Фокус на антитромботическую терапию"
15 ноября 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Обзор международных публикаций"
11 ноября 2023 — Конференция
Сургут
Конференция Российского Сепсис Форума в Сургуте "Пациент с сепсисом. Приглашаем на консилиум"
8 ноября 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Полипрагмазия и межлекарственное взаимодействие в ОРИТ"
1 ноября 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Листаем страницы журналов. Часть 2: Первые международные рекомендации по лечению ожогового сепсиса"
25 октября 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Инфекционная безопасность в ОРИТ. Часть 1"
18 октября 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Сахарный диабет: консенсус реаниматолога и хирурга. Поговорим о рекомендациях"
11 октября 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Отдельные клинические состояния и сепсис"
4 октября 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Интенсивная терапия сочетанной травмы"
27 сентября 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Антибиотикорезистентность бактерий и грибов: актуальные данные"
2 сентября 2023 — Конференция
Калининград
Конференция Российского Сепсис Форума в Калининграде "Пациент с сепсисом. Приглашаем на консилиум"
26 июля 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Инфекционный контроль: уборка помещений"
19 июля 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Обзор международных публикаций"
14 июля 2023 — Конференция
Москва
Конференция Российского Сепсис Форума в Москве (в НИИ СП им Н.В. Склифосовского) "Сепсис. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению"
12 июля 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн Конференция "Инфекционный контроль: гигиена рук"
6 июля 2023 — Вебинар
Онлайн
Онлайн дискуссия “Сульбактам: новые возможности терапии пациентов в критическом состоянии”